เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบค่าลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566

19 ธ.ค. 2565
รายละเอียด

เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบค่าลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด